Informații Despre Spital

Recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)

Protejați-vă, evitați contactul direct!

 • Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.
 • Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare copii.
 • Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.
 • Se recomandă, inclusiv în privința persoanelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.
 • Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces.
 • În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.
 • Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față cu alte persoane.
 • Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața, nasul sau gura.
 • Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiți intervalele orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.
 • În zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă folosirea modalităților alternative de deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie mersul pe jos.
 • Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați.
 • Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată.
 • Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.
 • Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.
 • Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.
 • Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în contact, atât acasă cât și la locul de muncă.
 • Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.
 • Luați medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripția medicului.
 • NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri.
 • NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice coronavirus.
 • Pe perioada stării de alertă, masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei, în conformitate cu condițiile impuse de Ordinul Comun MS-MAI nr. 874/81/2020privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.
 • Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă.

Programe la care instituția este parte

 • Spitalul respectă Programul Național al pacienților cu demență;

Instituții partenere

 • Laboratoarele medicale Clinica Sante;
 • Centrul medical Explora RX;

Informații referitoare la numărul de pacienți tratați pe an

 • În anul 2015 au fost tratați un număr de 119 de pacienți în cadrul Memory Hospital;

Informații referitoare la numărul de examene paraclinice realizate pe an

 • În anul 2015 s-au efectuat un număr de 1254 de examene paraclinice;

Informații generale

 • Externarea pacienților se face la cererea aparținătorilor sau în cazuri de ameliorare;

În dotarea spitalului găsim

 •  Concentratoare de oxigen
 •  Ecograf
 •  Defibrilator cu ECG
 •  Aparate de fizioterapie BTL 5810
 •  Termometre
 •  Tensiometre
 •  Ciocan reflex

Plan de management al spitalului Memory Hospital

Pentru descărcarea planului de management, vă rugăm sa faceți click aici

Asociații pentru îngrijiri și asistență post spitalizare

 • Centrul de asistență Medico-Socială Bivolari (Primăria comunei Bivolari, jud. Iași)
 • Unitatea Medico-Sociala Răducăneni (Primăria comunei Răducăneni, jud. Iași)

Programări

 • Telefonic, de luni până vineri în intervalul orar 08:00-20:00
 • La biroul de internări la numărul de telefon 0232 216 161
 • Direct la cabinetul medicilor spitalului, telefon 0232 216 161

Sistem de programare a internările pentru bolnavii cronici

Pentru descărcarea procedurii, vă rugăm să faceți click aici

Drepturile pacienților

 • Drepturile pacienților sunt reglementate de Legea nr.46/2003 și Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 386/2004;
 • Pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unității;
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informația medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza;
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului și nerespectarea recomandărilor medicale, precum și cu privire la datele despre diagnostic și prognostic;
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă dorește sau nu să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință psihică;
 • Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situația sa medicală și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, dar numai cu acordul pacientului;
 • Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidențiale, chiar și după decesul acestuia.
 • Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viața privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.  Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale

 • În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.
 • Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și se aduc la cunoștința publicului.
 • Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat corespunzător.
 • Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgență apărute în situații extreme.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, va fi creat mediul de îngrijire și tratament cât mai aproape de cel familial.
 • Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.
 • Pacientul poate oferi unității unde a fost îngrijit donații, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.
 • Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferite unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la servicii comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.
 • Cu excepția orelor de vizită medicală, pacientul are libertatea de deplasare nerestricționată, către serviciile oferite de spital, în interiorul spitalului, iar în curtea spitalului, supravegheat de personalul desemnat (datorită patologiei specifice).

Obligațiile pacientului

 • Să respecte regulile ce se aplică în spital (Regulamentul intern);
 • Să păstreze ordinea, liniștea și curățenia în spital;
 • Să respecte programul de vizite și de masă precum și circuitele funcționale din spital;
 • Să nu deterioreze bunurile din spital;
 • Să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 • Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor șefi de secție;
 • Să nu părăsească spitalul;
 • Să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria de pat primite pentru șederea în spital;
 • Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3.

Documente necesare pentru internare

 • Vă reamintim că pentru internare este bine să vă prezentați aducând următoarele documente:
 • Buletinul de identitate/cartea de identitate
 • Cardul de sănătate
 • Biletul de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist
 • Talon de pensie (pentru pensionari)
 • Eventuale documente medicale anterioare
 • Copii ale scrisorilor medicale/bilete de externare pentru alte boli ale pacientului
 • Copii ale scrisorilor medicale/bilete de externare pentru diagnosticul de demență
 • Copii ale investigațiilor efectuate

Condiții la externarea pacientului

 • Pacientul / aparținătorul va fi anunțat cu minim 48 de ore cu privire la data externării
 • Pacientul trebuie sa prezinte cardul de asigurat de sănătate eliberat de CNAS

Documentele care sunt înmânate pacientului la externare

 • I se eliberează de către medicul curant scrisoare medicală/bilet de ieșire adresată medicului de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, care va conține, după caz, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării, indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului);
 • Recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
 • Recomandări privind un stil de viață sănătos;
 • Rețete compensate/gratuite dacă persoana este asigurată și dacă a primit aprobarea CJAS privind prescrierea respectivelor medicamente;
 • I se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul).

Situația externării

 • Externat (vindecat, ameliorat, agravat, staționar, decedat)
 • La cerere, transfer
 • În cazul externării la cererea pacientului acesta va solicita în scris acest lucru, menționând că solicită externarea contrar avizului medical.

Structura aprobată a spitalului de către Ministerul Sănătății

Pentru a descărca structura spitalului faceți click aici

Codul de conduită etică

Pentru a descărca codul de conduita etică faceți click aici

Chestionar evaluare pacienți

Pentru a descărca chestionarul de satisfacție faceți click aici